Hướng dẫn sử dụng

Phần này chúng ta sẽ dùng Loại sản phẩm và Nhà sản xuất để lưu trữ.

Phần này chúng ta sẽ dùng variant để lưu trữ

Một số lưu ý bắt buộc khi nhập dữ liệu:

  • 1. Phần địa chỉ nằm vị trí đầu tiên, vì phần này sẽ hiển thị bên dưới hình ảnh của sản phẩm
  • 2. Hướng nhập theo bộ lọc
  • 3. Nhà vệ sinh và phòng ngủ: Nhập đúng với hình ảnh chỉ thay đổi số -> số lượng + phòng
    vd: 4 phòng
  • 4. Các phần khác nhập dữ liệu để hiển thị, nên nhập nội dung khác cũng được

Phần này chúng ta sẽ dựa vào khối lượng của sản phẩm để làm diện tích, khách hàng có thể lọc ra nhà đất theo diện tích mong muốn

Phần này chúng ta sẽ dựa tag của sản phẩm

Hình ảnh demo tổng quát